หน้าแรก > ข่าวอบรมและการสอบ
ประกาศผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนังนวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จ.นครศรีธรรมราช
ประกาศ กสทช. เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาสนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นประจำปี 2558
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
15 หมู่ 8 ถ.เบญจม-สนามบิน ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280    email : mtr_ns@nbtc.go.th    โทร : 075-764-190-1