หน้าแรก > โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร
  นายชาญณรงค์-แพรกปาน-ผอ-สนง-กสทช-เขต-12.jpg  
 
นายชาญณรงค์  แพรกปาน
 
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)
 
นายสนธยา-รัตนคช-ก1.JPG นายสุทธิชัย-เพ็งประพันธ์-ก-1.jpg นางมนฤดี-มณีฉาย-ก1.JPG

นายสนธยา  รัตนคช

(หัวหน้างานกิจการโทรคมนาคม)

นายสุทธิชัย  เพ็งประพันธ์

(หัวหน้างานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์)

นางมนฤดี  มณีฉาย

(หัวหน้างานอำนวยการ)

นายอนันตชัย-ฉลาดดี-ก1.JPG นายบัญชา-พุทธสุภะ-ก3.JPG นางจิตาพร-ชุมทอง-ก3.JPG
นายอนันตชัย  ฉลาดดี นายบัญชา  พุทธสุภะ นางจิตาพร  ชุมทอง
นายประยูร-สักมาส-ก3.JPG นายอภิเชษฐ-ห่อหุ้ม-ก3.JPG นางสาวพรทิพย์-กิจวิจารณ์-ก3.jpg
นายประยูร  สักมาส นายอภิเชษฐ  ห่อหุ้ม นางสาวพรทิพย์  กิจวิจารณ์
นายกุศล-จงจิตร-ก3.JPG    
นายกุศล  จงจิตร    
นายเจษฎา-แสนกล-ก3.JPG    
นายเจษฎา  แสนกล    

 
   
     
     
     
     
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
15 หมู่ 8 ถ.เบญจม-สนามบิน ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280    email : mtr_ns@nbtc.go.th    โทร : 075-764-190-1