Home > News
สำนักงาน กสทช. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) ตรวจค้น จับกุม สถานีวิทยุกระจายเสียงไม่ได้รับอนุญาต
กสทช. สุภิญญา มอบถุงยังชีพการสื่อสารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต นครศรีธรรมราช
15 หมู่ 8 ถ.เบญจม-สนามบิน ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280    email : [email protected]    โทร : 075-764-191