Home > Procurement > สำนักงาน กสทช. เขต 12 นครศรีธรรมราช ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :09/01/2015
สำนักงาน กสทช. เขต 12 นครศรีธรรมราช ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
สำนักงาน กสทช. เขต 12 นครศรีธรรมราช ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน


เอกสารเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต นครศรีธรรมราช
15 หมู่ 8 ถ.เบญจม-สนามบิน ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280    email : mtr_ns@nbtc.go.th    โทร : 075-764-191