หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจวัดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ณ จังหวัดพัทลุง
บันทึกโดย :นางจิตาพร ชุมทอง (เขต43 นครศรี)
วันที่บันทึก :27/02/2558
ตรวจวัดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ณ จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงาน กสทช. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) ร่วมตรวจวัดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบิจิตอล ณ จังหวัดพัทลุงS__14549029.jpg
S__14549013.jpg
S__14549027.jpg

S__14549045.jpg

จำนวนผู้เข้าชม
nakhonsri.nbtc.go.th/home.aspxสำนักงาน กสทช. เขต ๔๓ (นครศรีธรรมราช)
15 หมู่ 8 ถ.เบญจม-สนามบิน ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280    email : mtr_ns@nbtc.go.th    โทร : 075-764-190-1